Bestuur

Stichting Wijkraad de Brabander is opgericht in 2014.

De wijkraad heeft een aantal belangrijke doelen voor de omgeving, de gemeente, maar vooral voor haar bewoners. Naast het bestuur zijn er natuurlijk ook verschillende werkgroepen.

Het bestuur

  • Peter Bandsma – Voorzitter a.i.
  • Marc van Dalen – Secretaris
  • Dorus van Rooij – Penningmeester
  • Christine Boom

De wijkagent

Iedere wijk in Venray heeft zijn/haar eigen wijkagent. Voor de Brabander is dit Frank van der Heijden. Je kunt ten alle tijden contact opnemen met Frank. Wilt u direct contact met de politie belt u dan 0900-8844. Bij spoed belĀ 112.

Neem contact op met Frank van der Heijden

Werkgroepen

Parkachtige Uitstraling

Deze werkgroep probeert de wijk een parkachtige uitstraling te geven op basis van bevindingen van de bewoners van de wijk. Heb je een idee om de wijk een mooiere parkachtige uitstraling te geven , meld het ons!

Verkeersveiligheid

Deze werkgroep brengt de knelpunten in beeld die met verkeerstechnische zaken te maken hebben. Zij bespreken dit met de gemeente om te zien wat de mogelijkheden zijn om deze knelpunten op te lossen.

Zien jullie een knelpunt in de wijk meld het ons!

Sociaal Klimaat

Deze werkgroep probeert de wijk sociaal leefbaar te houden. Dit proberen we te realiseren door enkele activiteiten te organiseren waar de hele wijk bij elkaar komt o.a. Paaseieren zoeken, 6-kamp met BBQ, St Maarten optocht.

Heb je een leuk idee ? Laat het ons weten!

Het bestuur van de stichting wijkraad Brabander heeft in de vergadering van 10 januari 2022 het handboek goed bestuur en de nieuwe statuten, bestaand uit de oude statuten welke op 13 juni 2013 bij de oprichting zijn vastgelegd, aangevuld met de vereiste bepalingen uit de Wbtr, vastgesteld.