WBTR

Op 1 juli 2021 is de ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ (Wbtr) in werking getreden. Het bestuur van de stichting wijkraad Brabander heeft in de vergadering van 10 januari 2022 het handboek goed bestuur en de nieuwe statuten, bestaand uit de oude statuten welke op 13 juni 2013 bij de oprichting zijn vastgelegd, aangevuld met de vereiste bepalingen uit de Wbtr, vastgesteld.

Het handboek kunt u hier inzien 

De statuten kunt u hier inzien