Onze wijkagent

Meer informatie over 'Pim Hoevenaars'

Ik ben Pim Hoevenaars. Ik ben de wijkagent van onder andere de wijk De Brabander. Als jullie wijkagent wil ik graag nog beter en gemakkelijker aanspreekbaar zijn, want jullie weten als geen ander wat er speelt en leeft in jullie wijk.

Buurtbewoners kunnen met structurele problemen en wijk gerelateerde vragen bij mij terecht. Ik richt me op de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, criminaliteit, milieu en verkeer. In samenwerking met collega’s van de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd werk ik voortdurend aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid in jullie wijk. Ik onderhoud contact met externe partners, zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd hoe deze adequaat aangepakt kunnen worden, en door wie. Ook voor deze aanpak is informatie uit jullie wijk van essentieel belang.

Heeft u vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid in uw wijk dan kunt u met mij contact op nemen. Ik ben te bereiken via het telefoonnummer 0900-8844 of via mail; pim.hoevenaars@politie.nl  Bel voor spoedgevallen altijd met 112.

of via de site van de politie