Zeskamp en buurt BBQ

Helaas is deze activiteit in 2020 niet doorgegaan.

Planning is om deze in 2021 wel weer te organiseren en wel op:

ZATERDAG 4 SEPTEMBER